AET Inspectie, Grote Houtstraat 24, 2011 SN, Haarlem, 020-4826593

Home

Inspectie

NEN 3140 Elektrische installatie is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Tijdens onze inspectie wordt de gehele elektrische installatie onafhankelijk zowel visueel als door metingen volgens de NEN3140 beoordeeld. In de rapportage wordt door middel van foto’s met uitleg de eventuele gebreken in de installatie beschreven. De NEN3140 inspectie is bedoeld voor bestaande installaties. Voor inspectie van nieuwe installaties is de NEN1010 van toepassing.

NEN-3140 Arbeidsmiddelen

Alle apparaten voorzien van een stekkeraansluiting (boormachines, koffiezetapparaten, stofzuigers, etc.) dienen met regelmaat geïnspecteerd te worden. De regelmaat waarin dit plaatsvind is onder andere afhankelijk van het gebruik en de omgeving. Tijdens de inspectie wordt ieder arbeidsmiddel voorzien van een uniek nummer en opgenomen in de database. Wanneer een arbeidsmiddel wordt goedgekeurd wordt deze voorzien van een sticker met daarop de volgende keuringsdatum.

NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Tijdens onze inspectie wordt de gehele elektrische installatie onafhankelijk zowel visueel als door metingen volgens de NEN1010 beoordeeld. In de rapportage wordt door middel van foto’s met uitleg de eventuele gebreken in de installatie beschreven. De NEN1010 inspectie is bedoeld voor oplevering van nieuwe installaties. Voor de periodieke inspectie van bestaande installaties is de NEN 3140 van toepassing.

Thermografie betekent het maken van een temperatuuropname met een warmtebeeldcamera. Deze geeft inzicht over de staat van de installatiedelen welke tijdens bedrijf worden gefotografeerd en gecontroleerd op gevaarlijk warmte ontwikkeling welke door bijvoorbeeld; overbelasting, loszittende contacten of defect materiaal aanwezig kan zijn. Deze warmte ontwikkeling kan de bedrijfszekerheid en of de brandveiligheid in gevaar brengen. Ook in de industriële omgeving kan thermografie goede diensten bewijzen door bijvoorbeeld lager slijtage in kaart te brengen.

De woninginspectie gas elektra wordt uitgevoerd naar de bij aanleg geldende voorschriften NEN1010 (elektra) en NEN1078 (gas). De rapportage met daarin eventuele gebreken wordt verduidelijkt met foto’s aangeleverd. Hiermee is de staat van de woning inzichtelijk en kunnen de eventuele gebreken worden opgelost zodat de installatie voldoet aan de gestelde voorschriften en zo veilig gebruikt kan worden.

Power Quality betekent in het Nederlands stroom- en spanningskwaliteit. Het meten en monitoren van een installatie ten aanzien van de kwaliteit van de elektrotechnische infrastructuur is  geen overbodige luxe. Tijdens de inspectie wordt de meetapparatuur veelal meerdere uren/dagen aan de installatie aangesloten waardoor problemen kunnen worden gesignaleerd en deze kunnen worden verholpen. Elk Power Quality probleem verschilt en vereist zijn eigen oplossing, deze oplossing wordt in de rapportage duidelijk uitgelegd, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.
NEN-EN-IEC 60204-1 Elektrische veiligheid van machines
In de industrie is dit een belangrijke norm (de NEN-1010 voor machines) waaraan besturingen van machines dienen te voldoen. Een visuele inspectie en een inspectie door meting geeft u de zekerheid dat machines aan de gestelde eisen voldoen en houdt/brengt de besturing in conditie.
NEN-EN-ISO 14121 Veiligheid van machines- Risicobeoordeling
Machines dienen te voldoen aan de machinerichtlijn, een risicobeoordeling geeft aan of hieraan voldaan wordt en indien niet welke maatregelen er genomen moeten worden. Dit wordt duidelijk aangegeven, eventueel voorzien van fotomateriaal in de rapportage.
Machinerichtlijn 2006/42/EG
Aan deze richtlijn dienen de meeste machines binnen de Europese Gemeenschap te voldoen.


Wij kunnen u inzicht geven of uw machine(s) hieraan voldoen. Ook kunnen wij voor u een stappenplan opzetten hoe u kunt voldoen aan deze norm en uiteindelijk de CE verklaring afgeven.